zapomenuté heslo | REGISTROVAT

uživatelské jméno
heslo



Používáte nepodporovaný internetový prohlížeč. Použijte Firefox, Chrome, Operu nebo IE v aktuální verzi.

Jak se zúčastnit elektronického jednání (dražby, aukce a dalších ...)

 

Než se budete moci zúčastnit elektronického jednání, musíte být registrovaný uživatel (viz odkaz jak se zaregistrovat) a být do svého uživatelského účtu přihlášeni!

 

Účast v elektronické dražbě nebo aukci lze rozdělit do těchto tří základních kroků: 

1.  Vyhledat elektronické jednání
2.  Připojit se do elektronického jednání
3.  Splnit podmínky účasti pro dané elektronické jednání

 

1. Jak vyhledat dražbu nebo aukci

Pokud hledáte konkrétní dražbu nebo aukci, můžete ji rychle vyhledat pomocí full-textového vyhledávače v záložce Vyhledávání, kam můžete vyhledávanou informaci zadat, jako například číslo jednací dražby nebo aukce, obec nebo katastrální území dražené nemovitosti a podobně. Pokud teprve hledáte vhodnou (např. nemovitost), využijte opět v záložce Vyhledávání vyhledávací nástroje, kde můžete pomocí filtrů a vyhledávacích kritérií velmi dobře cílit na nejvhodnější nemovitosti. Typicky využijete druhová, geografická a cenová kritéria vyhledávání. Například pomocí zadaných kritérií - byty, Středočeský kraj, cena do 2.000.000,- Kč - Vám vyhledávací robot nalezne všechny zveřejněná elektronická jedání dle zadaných parametrů ke kterým se můžete přihlásit. 

  

2. Jak se připojit do dražby nebo aukce

U každého elektronického jednání máte možnost se do něj připojit připojit kliknutím na tlačítko "Připojit se do dražby" nebo "Připojit se do aukce". Po stisknutí tlačítka vyplníte v případě dražby v jaké roli se chcete elektronické dražby zúčastnit a pokud jako dražitel i do jakého typu vlastnictví chcete dražit. U aukce se lze účastnit jen jako licitující účastník. Před odesláním musíte vyjádřit souhlas s podmínkami dražby nebo aukce. Bez souhlasu se nemůžete do dražby nebo aukce připojit. Před poskytnutím souhlasu se detailně seznamte s obsahem všech dokumentů na záložce "Dokumenty" v detailu dané dražby nebo aukce. Upozornění: Tyto dokumenty obsahují podstatné informace o dané dražbě nebo aukci!

Pokud u dražby zvolíte "Dražitel" nebo "Dražitel s předkupním právem", vyberte prosím, zda budete dražit "osobně", do "společného jmění manželů (SJM)" nebo do "podílového spoluvlastnictví".  Jakmile zvolíte roli a kliknete na "ODESLAT", objeví se elektronická dražba nebo aukce na kterou jste se přihlásili v záložce "Jste přihlášeni", kde tato dražba zůstane, dokud dražba nezapočne (nebo nebude výjimečně zrušena). U každé dražby i aukce naleznete seznam podmínek k účasti na elektronické dražbě nebo aukci na záložce "Podmínky připuštění". Do dražby či aukce budete připuštěni až po splnění podmínek pro účast v dražbě nebo aukci. Za manžele nebo podílové spoluvlastníky může dražit nebo licitovat vždy jen jedna osoba, která účet založila (registrovaný uživatel).

 

3. Jak splnit podmínky dražby nebo aukce

   Podmínkami, které zpravidla musí dražitel splnit jsou:

   A.  Složit dražební nebo aukční jistotu - platí pouze pro dražící nebo licitující účastníky

        Podmínky a postup jsou vždy popsané v dražební/aukční vyhlášce v záložce "Dokumenty"

   B.  Provést autentizaci (ověření Vaší totožnosti) - pouze u dražby (v ostatních jednáních se zpravidla autentizace nevyžaduje)

        Autentizaci provedete vyplněním a vlžením do Vašeho profilu formuláře pro autentizaci na záložce "Formuláře", postup naleznete na konci každého formuláře.

        Nas platnost a použití Vámi nahrané autentizace se informujte u vyhlašovatele dražby/aukce uvedeného na záložce "Kontakt" na detailu jednání.

        Na další možnosti autentizace se můžete informovat u vyhlašovatele dražby/aukce (např. možnosti klasickou poštou, osobně, datovou schránkou, elektronickou poštou).

   C.  Prokázání práv v dražbě nebo aukci,  která žádáte přiznat (platí pro účastníky, kteří taková práva požadují)

        Pokyny pokud je taková možnost naleznete v dražební/aukční vyhlášce vyhlášce v záložce "Dokumenty"

   D. V případě dražby podle zákona 26/2000 Sb. přiložit i čestné prohlášení účastníka dražby dobrovolné/nedobrovolné

 

 

B.1  Provedení autentizace vložením přes váš uživatelský účet na e-dražby.cz

Prosíme postupujte tímto způsobem:

1, Na záložce "Formuláře a vzory" najděte a stáhněte správnou variantu formuláře:   pro fyzickou osobu │ právnickou osobu │ společné jmění manželů (SJM) │ podílové spoluvlastnictví.

    V případě podílového spoluvlastnictví najděte a stáhněte autentizační formulář podle toho, z jakého typu účtu na e-dražby.cz dražíte, (zda byl zaregistrován na právnickou či fyzickou osobu) 

2, Zvolený formulář na počítači vyplňte a 1x vytiskněte (případně můžete formulář vyplnit i ručně)

3, Na vyplněném formuláři na Czech POINTu České pošty nebo na obecním úřadě nebo u notáře  ověřte svůj podpis nebo podpisy (pro ověření podpisu budete potřebovat svůj občanský průkaz nebo cestovní pas).

V případě SJM ověřují podpisy oba manželé a v případě podílového spoluvlastnictví ověřují podpisy všichni nebo se přikládá plná moc: Pokud jedná za dražitele nebo za více dražitelů zmocněná osoba, je nutné převést do elektronické podoby formou autorizované konverze a přiložit k formuláři také originál plné moci nebo její ověřenou kopii s ověřeným podpisem dražitele (nebo dražitelů) coby zmocnitele (nebo zmocnitelů). Formulář "Autentizace (prokázání totožnosti) dražitele" v takovém případě může podepsat a ověřit podpis i zmocněná osoba. Může jej však vyplnit a podepsat i zmocnitel a může ve formuláři zplnomocnit k zastupování třetí osobu.

4, Vyplněný formulář s ověřeným podpisem nebo podpisy na Czech POINTu České pošty, obecním úřadě nebo u notáře podepsaný formulář s ověřeným podpisem nechte převést do elektronické podoby autorizovanou  konverzí. Co je autorizovaná konverze? Zjistěte například na http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/362. Autorizovanou konverzí se má na mysli jednoduše řečeno převod fyzické listiny na elektronickou podobu – do souboru (většinou formát PDF). Musí to však udělat oprávněná (autorizovaná) osoba, pouhé naskenování dokumentu nepostačí!

V případě, že je dražitelem společnost, nechte převést do elektronické podoby společně s autorizovanou konverzí autentizačního formuláře opatřeného podpisem statutárního orgánu společnosti také originál výpisu z obchodního rejstříku.

5, Soubor, který jste obdrželi Autorizovanou konverzí nahrajte po přihlášení do systému e-dražby.cz v sekci "Váš profil" v záložce "Soubory autentizace". Jako typ dokumentu vyberte správný typ autentizace (pro fyzickou osobu │ právnickou osobu │ společné jmění manželů (SJM) │ podílové spoluvlastnictví).

U každé dražby si dražebník musí individuálně provedenou autentizaci zkontrolovat a ručí si sám za tuto kontrolu. Proto je třeba u každé jednotlivé dražby vyčkat, až dražebník autentizační soubor zkontroluje a vyznačí zeleným semaforkem, že byla provedena autentizace. O změně stavu připuštěnosti do dané dražby bude dražiteli naším systémem zaslán automatický e-mail na jím uvedenou e-mailovou adresu. 

Na postupy pro jiné způsoby provedení autentizace se prosím informujte u vyhlašovatele dražby/aukce uvedeného na záložce "Kontakt" na detailu jednání.

Pokud máte splněny podmínky účasti v dražbě nebo aukci, vyčkejte na okamžik započetí dražby nebo aukce. Činit podání můžete pouze pokud jste zalogováni do svého profilu na portále e-dražby.cz.

  

Průběh dražby/aukce

Než se budete moci zúčastnit elektronické dražby či aukce, musíte být zaregistrováni, mít aktivovaný účet, musíte být přihlášeni do svého uživatelského účtu, musíte být do dané dražby či aukce přihlášeni a také musíte mít splněny podmínky účasti v dané dražbě či aukci!

Každá dražby či aukce má svůj začátek, konec a může mít svoje podmínky připuštění a svůj vlastní odlišný průběh a pravidla a vznikají Vám zejména vítězstvím v takovém jednání různé druhy práv a závazků. Proto je nutné se seznámit se všemi dokumenty v sekci „Dokumenty“ na detailu dané dražby nebo aukce. 

 

 

DRUHY JEDNÁNÍ NA PORTÁLE e-drazby.cz

Na portále e-dražby.cz se provádá vícero druhů nebo chcete-li typů elektronických jednání, zejména tyto druhy:

1.      Dražby v rámci exekuce nebo dražby soudním prodejem se provádí podle ustanovení občanského soudního řádu zákona č. 99/1963 Sb.

2.      Veřejné dražby dobrovolné či nedobrovolné jsou uskutečňovány podle ustanovení zákona o veřejných dražbách zákona č. 26/2000 Sb. dle Vyhlášky o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě č. 18/2014 Sb.

         Článek o rozdílu dražeb podle OSŘ a podle zákona 26/2000 Sb. – ZDE.

3.      Aukce jsou prováděny podle NOZ, zejména podle § 1770 zákona č. 89/2012 Sb. a jednání má závazný charakter ve smyslu vítěze aukce nebo vítěze v pořadí dle podmínek uvedených v aukční vyhlášce

4.      Výběrová řízení jsou též prováděna na základě § 1770 zákona č. 89/2012 Sb. a nemají povahu závazného jednání do doby potvrzení úmyslu obou stran uzavřít kupní smlouvu ke sjednané výši ceny  

Všechny podstatné informace o daném typu jednání vždy naleznete v přiložených dokumentech na záložce "Dokumenty" na detailu daného jednání, zejména pak ve vyhlášce.

 

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE O JEDNÁNÍCH:  

Na portále e-dražby.cz činíte v dražbě/aukci svá podání (nabízenou částku) formou příhozů!  Příhoz je částka, o kterou chcete aktuální podání navýšit!

Tedy vždy přihazujete určitou sumu peněz nad poslední podání, většinou jiného účastníka. Příhoz učiníte tak, že napíšete částku, kterou chcete přihodit do políčka "Váš příhoz" a kliknete na tlačítko "Přihodit". Pokud bude například poslední nejvyšší podání  (aktuální nejvyšší nabídnutá částka)  činit 100.000,- Kč a Vy budete chtít nabídnout částku 110.000,- Kč,  učiňte příhoz ve výši 10.000,- Kč.

 

Svůj příhoz před kliknutím řádně zkontrolujte, jeho výši již nejde ani opravit, ani vzít zpět! S výjimkou dražeb podle zákona 26/2000 Sb. kde vyhláška 18/2014 Sb. upravuje jiný postup – účastník dražby je před odesláním svého podání dotázán elektronickým dražebním systémem, zda chce skutečně učinit podání v takové výši. Pod vaším příhozem se dopočítává částka, kterou nabízíte celkem, abyste si byli svým příhozem opravdu jistí. Upozornění: U dražeb podle zákona 26/2000 Sb. systém musí umožnit dražícímu účastníkovi přihodit i když vítězí = může přehodit sám sebe! Stisknutím tlačítka "Enter" se příhoz neprovede, tím chceme předejít omylu při příhozech, je nutné příhoz vždy potvrdit kliknutím na tlačítko "Přihodit".

Po zahájení dražby/aukce se Vám zobrazí možnost doplnit částku do pole "Váš příhoz" a pak můžete Přihodit kliknutím na tlačítko "Přihodit"; nebo můžete kliknutím na tlačítko "Doplnit xxxx Kč" s vyznačenou sumou místo xxxx a dát tak pokyn systému do políčka "Váš příhoz" vyplnit minimální výši příhozu a pak můžete Přihodit kliknutím na tlačítko "Přihodit"; nebo můžete jako první po otevření dražby/aukce kliknout na "Učinit nejnižší podání v hodnotě XXXX Kč a systém neprodleně bez dalšího provede Vaši nabídku ve výši minimálního podání XXXX Kč. Systém se může (pokud je tak vyhlašovatelem dražby/aukce nastavený) před učiněním příhozu/nabídky zeptat, zda si přejete skutečně takové podání/nabídku učinit, potom je třeba ještě systému toto podání/nabídku potvrdit. Pokud systém před doručením Vašeho podání/nabídky prostřednictvím webu obdržel a přijal stejné nebo vyšší podání/nabídku od jiného dražícího nebo licitujícího uživatele, potom Vás o tom informuje a Vaše podání/nabídka se v seznamu přijatých podání/nabídek nezobrazí.


Náš portál Vás sám automaticky gratulací upozorní, že máte nejvyšší podání, to znamená, že v dražbě či aukci vítězíte. Pokud Váš příhoz někdo jiný přehodí, potom Vás portál opět sám automaticky informuje o tom, že pokud chcete položku získat, musíte učinit další příhoz.

Nebojte se, že Vás v poslední vteřině někdo příhozem přehodí a v dražbě či aukci zvítězí. Pokud na konci dražby či aukce  (třeba v posledních vteřinách) někdo učiní příhoz, čas ukončení dražby či aukce se vždy prodlužuje na 5 minut a Vy můžete dál pohodlně přihazovat. To se opakuje, dokud od posledního příhozu neuplyne pět minut a dražba končí. Vítězí účastník s nejvyšším podáním. 

Důrazně nedoporučujeme s příhozem čekat až na poslední vteřiny ukončení dražby či aukce, protože nemusí být Váš požadavek včas doručen na náš server (například z důvodu Vaší špatné konektivity), čímž se příhoz neučiní a dražba či aukce se ukončí a Vy nezvítězíte, přestože jste na tlačítko "Přihodit" kliknuli ještě v posledních vteřinách před ukončením dražby či aukce. Toto je pevně zakotveno v provozních podmínkách portálu a na pozdější reklamaci tohoto typu nelze brát zřetel. Z důvodu automatického prodloužení o dalších 5 minut po posledním příhozu nemá úmyslný příhoz na poslední chvíli zřejmě ani žádnou taktickou či jinou výhodu.


Dražby či aukce, ve kterých jste zvítězili, se Vám zobrazí v záložce „Vydražené“. Na ostatní dražby či aukce, kterých jste se zúčastnili, se můžete kdykoliv podívat v záložce „Archiv“.


Pokud máte námitku proti průběhu dražby, můžete ji v případě, že jsou námitky umožněny, ve stanovené lhůtě podat a dražebník je povinen na ni reagovat. Námitky prosím podávejte pouze v opodstatněných případech. Pokud jste nemohli dražit nebo přihazovat například z technických důvodů špatného nebo žádného připojení k internetu a podobně na Vaší straně, není to zřejmě oprávněná námitka.

UPOZORNĚNÍ: pokud je u dražby uvedeno, že je "kamenná", znamená to, že se bude konat fyzicky v místě určeném dražebníkem (např. exekutorem nebo jiným pořadatelem dražby) a na portálu e-dražby.cz se tato dražba neotevře a nebudete moci ani činit příhozy. Na dražbu se musíte na místo určení v určený čas osobně dostavit.

Náš systém umožňuje s dražebníkem či vyhlašovatelem aukce komunikovat prostřednictvím interních zpráv. U každé dražby či aukce je v dolní části detailu dražby záložka Zprávy, kde vyplníte předmět a text samotné zprávy a odešlete přímo dražebníkovi či vyhlašovateli aukce. Pokud vám odpoví nebo sám novou zprávu napíše, je v horní liště vašeho uživatelského účtu za záložkou zprávy vidět číslicí počet nepřečtených zpráv. Kliknutím na tuto záložku se zobrazí doručené zprávy.

Dražebník či vyhlašovatel aukce může také prostřednictvím systému zveřejňovat oznámení. Pokud nějaké zveřejnil, zobrazí se "počet oznámení" s vykřičníkem pod informační tabulí o splnění podmínek dražby a kliknutím na tuto informaci vás systém přesměruje na záložku Oznámení, kde si tato oznámení pečlivě přečtěte. Mohou obsahovat důležitá sdělení.

 

Přejeme Vám úspěšné dražby a aukce.

 

 

 







Vytvořil tým SOFFITECH s.r.o. www.soffitech.com